Dane Spółki

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491, kapitał zakładowy wynosi: 42 076 500 zł, kapitał wpłacony wynosi 42 076 500 zł.

Zarząd Spółki:

Tomasz Lachowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  1. Stefan Berczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Anna Alicja Szotkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  3. Magdalena Gierczak-Korytkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".