Specjalista ds. rozliczeń energii - oferta pracy

Dodano: 09 styczeń 2023 godz. 14:46
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór na następujące stanowisko;

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ ENERGII


Zakres prac na stanowisku:

1) okresowa certyfikacja, planowanie długoterminowe, miesięczne i krótkoterminowe produkcji i sprzedaży energii elektrycznej - PSE (Rynek Mocy)
2) pozyskiwanie taryf, koncesji i zezwoleń, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
3) monitorowanie otoczenia prawnego oraz urządzeń, zgłaszanie aktualizacji regulacji wewnętrznych z zakresu Prawa Energetycznego
4) udział w przygotowaniu przetargów i umów z odbiorcami energii elektrycznej
5) rozliczanie umów z odbiorcami jako sprzedawca energii elektrycznej
6) analizowanie wskaźników eksploatacyjnych dla potrzeb handlu energią elektryczną i ciepłem;
7) monitorowanie produkcji energii elektrycznej i pracy urządzeń wytwórczych dla potrzeb rynku energii (TGE, rynek mocy, kontrakty);
8) prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej dla URE w zakresie energii elektrycznej, ciepła i paliw;


WYMAGANIA PODSTAWOWE:
Wykształcenie wyższe techniczne.

WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE
Preferowane wykształcenie związane z branżą energetyczną oraz znajomość rozliczeń energetycznych.


Oferujemy

Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Atrakcyjne wynagrodzenie dla specjalistów.
Możliwość rozwoju i szkolenia.
Jasne warunki zatrudnienia i awansu.
Praca w nowoczesnym zakładzie.
Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne, kartę Multisport
Bezpłatny parking

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym do 20 marca 2023 r

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - Nazwa stanowiska.
lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do oferty prosimy dołączyć klauzulę:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".