Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych

Dodano: 28 kwiecień 2021 godz. 14:02
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko Pracownik ds. zamowień publicznych

Podstawowy zakres obowiązków:
• przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami określającymi zasady udzielania zamówień publicznych/dokonywania zakupów i regulacjami wewnętrznymi Spółki w tym zakresie,
• obsługa formalno-prawna posiedzeń Rady Nadzorczej,
• przygotowanie i weryfikacja merytoryczna dokumentów formalno-administracyjnych (umów, regulaminów, zarządzeń, procedur).

Wymagania na stanowisku:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: prawo, administracja,
• znajomość przepisów prawa zgodnych z zakresem obowiązków;
• preferowane posiadanie kilkuletniego doświadczenia w administracji, w tym w obszarze zamówień,
• umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• wysokie zdolności organizacyjne,
• dokładność i skrupulatność w działaniu,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• samodzielność w działaniu,
• biegła znajomość MS Office.


OFERUJEMY:

• stabilizację zawodową - umowę o pracę,
• samodzielne stanowisko i możliwość rozwoju zawodowego,
• niezbędne narzędzia pracy,
• ubezpieczenie grupowe,
• dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą).

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: 16. 07. 2021 r.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Z dopiskiem: Rekrutacja - Nazwa stanowiska

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do oferty prosimy dołączyć klauzulę:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Pracodawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobamiWięcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".