Nabór na stanowisko Laborant / Laborantka

Dodano: 18 grudzień 2020 godz. 11:55
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na stanowisko
Laborant Laborantka


ZADANIA:
• Badania wody surowej, technologicznej, uzdatnionej i ciepłowniczej,
• Badania wód pochłodniczych i ścieków,
• Badania dowożonych odpadów komunalnych,
• Badania odpadów procesowych m.in. popiołów, pyłów


Obowiązki:
• Opracowanie procedur związanych z aktywnością laboratorium,
• Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych: m. in. znajomość metod miareczkowych, wagowych, ekstrakcji, instrumentalnych itp. • Wykonywanie badań właściwości paliwowych odpadów, m.in. wartość opałowa, zawartość chloru, siarki, skład morfologiczny odpadów itp.
• Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy,
• Przygotowywanie odczynników, • Umiejętność pracy ze sprzętem: AAS, CHS, kalorymetr, spektrofotometr, pH-metr, mętnościomierz, konduktometr, mineralizator,
• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
• Analiza wyników przeprowadzonych badań,
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie opracowywania danych i realizowania obowiązków wobec organów zewnętrznych,
• Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie poprawnego prowadzenia procesów technologicznych,
• Systematyczne raportowanie wyników badań, • Znajomość procedur postępowania z odpadami chemicznymi
• Archiwizacja wyników badań.

Wymagania :

• Wykształcenie wyższe: chemia, inżynieria chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne,
• 5-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z badaniami laboratoryjnymi w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym i gospodarce odpadami,
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz obserwacji i wyciągania wniosków,
• Skrupulatność i dokładność,
• Organizacja własnej pracy i samodzielność,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Umiejętność pracy w zespole.Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym upływa w dniu : 31. 01. 2021 r.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - Nazwa stanowiska.

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do oferty prosimy dołączyć klauzulę:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".