Rekrutacja do 31.08.2020

Dodano: 17 luty 2020 godz. 14:57
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osób do pracy na następujące stanowiska:


OPERATOR BLOKU, zadania:
- Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
- Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
- Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,
- Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,
- Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
- Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,
- Raportowanie sterowanych procesów. -
Wymagania:
Wykształcenie wyższe energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w sterowaniu procesem produkcyjnym
- Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi,
- Odpowiedzialność,
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
- Gotowość do pracy zmianowej

OBCHODOWY BLOKU, zadania:
- Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
- Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
- Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
- Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
- Raportowanie nadzorowanych procesów
Wymagania:
. - Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
- Odpowiedzialność,
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
- Gotowość do pracy zmianowej.


Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.
• Gotowość do pracy zmianowej
OPERATOR SPRZĘTU - zadania:
Obsługa ładowarki kołowej,
- Obsługa wózka widłowego,
- Obsługa zamiatarki,
- Obsługa suwnicy,
- Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,
- Obsługa wagi,
- Prace pomocnicze.
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe,
- Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy powyżej 20 t,
- Uprawnienia wózki jezdniowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem,
- Prawo jazdy,
- Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
- Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny,
- Gotowość do pracy zmianowej.

OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODŻUŻLANIA , zadania:
- Obsługa urządzeń odżużlania,
- Obsługa urządzeń odpopielania,
- Obsługa urządzeń odpylania,
- Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych
- Utrzymanie porządku.
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe,
- Doświadczenie w pracy przy przenośnikach taśmowych,
- Uprawnienia E ( 2.6, 2.8, 2.10),
- Komunikatywność,
- Odpowiedzialność.
- Gotowość do pracy zmianowej

ELEKTROMONTER URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPIA , zadania:
- Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych i AKPiA,
- Wykonywanie przeglądów, prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
- Wykonywanie prac przełączeniowych.
Wymagania:
- Wykształcenie średnie o profilu elektrycznym, elektronicznym lub automatycznym,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
- Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka, elektronika lub automatyka minimum 5 lat
- DyspozycyjnośćOferujemy
Prace w nowoczesnym zakładzie
Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Możliwość rozwoju i szkolenia.
Jasne warunki zatrudnienia.
Dodatki finansowe za pracę zmianową
Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe.
Świadczenia z funduszu socjalnego.
Bezpłatny parking firmowy.

Termin składania CV upływa 31. 08. 2020 r.


Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - Nazwa stanowiska.

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.


Do oferty prosimy dołączyć klauzulę:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".