Nabór pracowników pionu technicznego do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Dodano: 31 lipiec 2019 godz. 11:36
Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. W pionie technicznym EcoGeneratora. Firma poszukuje osób na stanowiska:


1. Obchodowy Bloku

ZADANIA:

· Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,

· Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,

· Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,

· Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,

· Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,

· Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,

· Raportowanie nadzorowanych procesów.

Profil idealnego kandydata

· Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,

· Uprawnienia E (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)

· Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,

· kreatywność,

· odpowiedzialność,

· znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,

· Gotowość do pracy zmianowej.

2. Operator Bloku

ZADANIA:

· Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,

· Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,

· Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,

· Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,

· Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania ścieków,

· Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,

· Raportowanie sterowanych procesów.

Profil idealnego kandydata

· Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,

· Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)

· Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,

· kreatywność,

· odpowiedzialność,

· znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,

· Gotowość do pracy zmianowej.

3. Operator suwnicy

ZADANIA:

· Obsługa suwnicy,

· Raportowanie pracy,

· Prace pomocnicze.

Profil idealnego kandydata

· Wykształcenie zawodowe,

· Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny,

· Gotowość do pracy na produkcji,

· Gotowość do pracy zmianowej,

· Uprawnienia E (2.8, 2.10).

4. Operator sprzętu

ZADANIA:

· Obsługa ładowarki kołowej,

· Obsługa wózka widłowego,

· Obsługa zamiatarki,

· Obsługa suwnicy,

· Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,

· Obsługa wagi,

· Prace pomocnicze.

Profil idealnego kandydata

· Wykształcenie zawodowe,

· Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy powyżej 20 t,

· Uprawnienia wózki jezdniowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem,

· Prawo jazdy,

· Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),

· Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny,

· Gotowość do pracy zmianowej.

OFERUJEMY:

· Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę,

· Atrakcyjne dodatki zmianowe,

· Dodatkową premie motywacyjną,

· Fundusz socjalny,

· Możliwość rozwoju i szkolenia,

· Jasne warunki zatrudnienia,

· Praca w nowoczesnym zakładzie.

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: 30 września 2019 r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - (nazwa stanowiska)

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Termin zatrudnienia zostanie określony podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".