• Strona główna
  • Aktualności
  • Nowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 i 2019 rok

Nowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 i 2019 rok

Dodano: 30 styczeń 2019 godz. 13:51
NOWE ZAPROSZENIE Rada Nadzorcza Spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 i rok 2019 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 i rok 2019 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2) Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3) Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4 Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5) Przedłożenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r., a za rok 2019 do dnia 20 marca 2020 r.


Oferty zawierające:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3) Cenę brutto za wykonanie usługi

4) Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni

należy składać do dnia 08.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: "Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019".

Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz dokona wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk- Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".