Rekrutacja do 28.02.2019r.

Dodano: 20 grudzień 2018 godz. 10:33
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni pracowników na następujące stanowiska:


Specjalista ds. urządzeń blokowych

Zadania:

• Dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń blokowych w zakresie branży cieplno-mechanicznej,
• Inicjowanie procedur w zakresie zakupu części zamiennych oraz zlecenia przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji na urządzeniach blokowych,
• Wykonywanie planów w zakresie zakupów części zamiennych i prac przeglądowych, konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych na urządzeniach blokowych,
• Nadzorowanie prac wykonywanych na instalacji przez firmy obcymi i brygady własne.

Profil idealnego kandydata:
• Wykształcenie wyższe, inżynierskie o profilu energetyka lub zbliżone,
• Doświadczenie w pracy na stanowisku inżynierskim w zakresie nadzoru przez minimum 1-2 lat,
• Dyspozycyjność.

Obchodowy Bloku

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.


Operator Bloku


ZADANIA:
• Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,
• Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
• Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie sterowanych procesów.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.
Dla osób nie spełniających profilu przeprowadzimy szkolenia

Operator suwnicy

ZADANIA:
• Obsługa suwnicy,
• Raportowanie pracy,
• Prace pomocnicze.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy na produkcji,
• Gotowość do pracy zmianowej,
• Uprawnienia E (2.8, 2.10).
Dla osób nie spełniających profilu przeprowadzimy szkolenia

Elektryk

ZADANIA:
• Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych,
• Wykonawstwo prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
• Wykonawstwo przełączeń,
• Przygotowanie miejsc pracy.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.
• Gotowość do pracy zmianowej


Operator sprzętu

ZADANIA:
• Obsługa ładowarki kołowej,
• Obsługa wózka widłowego,
• Obsługa zamiatarki,
• Obsługa suwnicy,
• Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,
• Obsługa wagi,
• Prace pomocnicze.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej powyżej 20t,
• Uprawnienia IWJO,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy zmianowej.

Obchodowy urządzeń odżużlania

ZADANIA:
• Obsługa urządzeń odżużlania,
• Obsługa urządzeń odpopielania,
• Obsługa urządzeń odpylania ,
• Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych ,
• Utrzymanie porządku.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Znajomość procesu technologicznego,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.8, 2.10),
• Gotowość do pracy zmianowej


Oferujemy:
Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę,
Możliwość rozwoju i szkolenia,
Atrakcyjne dodatki za pracę zmianową
Jasne warunki zatrudnienia,
Pracę w nowoczesnym zakładzie.
Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: do 28 LUTY 2019r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - (nazwa stanowiska) lub na adres email: rekrutacja@
do CV proszę dołączyć zgdoę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Jednocześnie informujemy że w związku ze złożonyni dokumentami przysługuje kandydatom prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".