Rekrutacja na 7 stanowisk do 30.09.2018

Dodano: 17 kwiecień 2018 godz. 13:31
Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do wybudowanego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. W pionie technicznym EcoGeneratora. Firma poszukuje osób na stanowiska:

1. Obchodowy Bloku

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.

2. Operator Bloku

ZADANIA:
• Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,
• Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
• Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie sterowanych procesów.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.

3. Operator suwnicy

ZADANIA:
• Obsługa suwnicy,
• Raportowanie pracy,
• Prace pomocnicze.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy na produkcji,
• Gotowość do pracy zmianowej,
• Uprawnienia E (2.8, 2.10).

4. Elektryk

ZADANIA:
• Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych,
• Wykonawstwo prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
• Wykonawstwo przełączeń,
• Przygotowanie miejsc pracy.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.
• Gotowość do pracy zmianowej


5. Placowy

ZADANIA:
• Obsługa dostaw paliwa,
• Bezpośredni nadzór nad przyjmowanymi dostawami,
• Kontrola dostaw,
• Utrzymanie porządku. .
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Gotowość do pracy zmianowej.

6. Operator sprzętu

ZADANIA:
• Obsługa ładowarki kołowej,
• Obsługa wózka widłowego,
• Obsługa zamiatarki,
• Obsługa suwnicy,
• Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,
• Obsługa wagi,
• Prace pomocnicze.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy 3,
• Uprawnienia IWJO,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy zmianowej.

7. Obchodowy odżużlania

ZADANIA:
• Obsługa urządzeń odżużlania,
• Obsługa urządzeń odpopielania,
• Obsługa urządzeń odpylania ,
• Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych ,
• Utrzymanie porządku.
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Znajomość procesu technologicznego,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.8, 2.10),
• Komunikatywność,
• Odpowiedzialność.
• Gotowość do pracy zmianowej

OFERUJEMY:
• Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę,
• Terminową wypłatę wynagrodzenia,
• Atrakcyjne dodatki zmianowe,
• Dodatkową premie motywacyjną,
• Fundusz socjalny,
• Możliwość rozwoju i szkolenia,
• Jasne warunki zatrudnienia,
• Praca w nowoczesnym zakładzie.

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: 30 września 2018 r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - (nazwa stanowiska)

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Termin zatrudnienia zostanie określony podczas rozmowy kwalifikacyjn

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".