ZUO ma koncesje na wytwarzanie energii

Dodano: 07 marzec 2018 godz. 11:02
Zakończyło się postępowanie administracyjne o udzielenie Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Urząd Regulacji Energetyki 1 marca 2018 udzielił Zakładowi Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie dwóch koncesji: na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła.
ZUO złożyło wniosek o udzielenie koncesji 10 listopada 2017 roku. Następnie pismami z 18 grudnia 2017, 25 stycznia 2018 i 14 lutego 2018 doprecyzowało go wskazując, że:
- energia elektryczna i ciepło będą wytwarzane w kogeneracji
- maksymalna moc elektryczna instalacji wynosi 15,481 MW
- maksymalna moc cieplna instalacji wynosi 58,34 MW (2 x 29,17 MW)
- wnioskowanym okresem obowiązywania koncesji jest 10 lat.
URE na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdziło m.in., że:
• ZUO ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
• Zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.
Od listopada do końca lutego EcoGenerator , działając na podstawie promesy URE, przyjął 20 tys. odpadów komunalnych. Z czego blisko 18 tys. zamienił w energię elektryczną i cieplną.

koncesja na cieplo
koncesja na en. elektr.
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".