Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego 2017

Dodano: 05 styczeń 2018 godz. 15:15
ZAPROSZENIE
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi


"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2017 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2017 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania wraz z opinią.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
Oferty zawierające :

1) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3) cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
4) oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszącą 30 dni

należy składać do dnia 19 stycznia 2018 roku listownie na adres:


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

z dopiskiem: "Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017".
Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania do dnia 30 marca 2018 roku.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".