Aktualności

Nabór na stanowisko obchodowy bloku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

OBCHODOWY BLOKU

ZADANIA:
- Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
- Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
- Raportowanie nadzorowanych procesów

WYMAGANIA PODSTAWOWE:
- Wykształcenie średnie (preferowane energetyczne, elektryczne, mechaniczne lub pokrewne)
- Gotowość do pracy zmianowej
- Odpowiedzialność

Dodano: 14 wrzesień 2021 godz. 11:58 Nabór na stanowisko obchodowy bloku Czytaj dalej

nabór na stanowisko obchodowy/operator urządzeń oczyszczania

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska

OBCHODOWY / OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA

Zadania:

- Sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin
- Sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków
- Sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody
- Raportowanie nadzorowanych procesów

Wymagania podstawowe:

- Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane chemiczne, energetyczne lub pokrewne
- Gotowośc do pracy 2 zmianowej

Wymagania uzupełniające


Mile widziane uprawnienia E (1.2, 1.9, 1.10, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10), udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego, znajomość branży energetycznej, znajomość systemów sterowania procesem, uUmiejętność posługiwania się schematami technologicznymi


Dodano: 02 sierpień 2021 godz. 14:59 nabór na stanowisko obchodowy/operator urządzeń oczyszczania Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko Pracownik ds. zamowień publicznych

Podstawowy zakres obowiązków:
• przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami określającymi zasady udzielania zamówień publicznych/dokonywania zakupów i regulacjami wewnętrznymi Spółki w tym zakresie,
• obsługa formalno-prawna posiedzeń Rady Nadzorczej,
• przygotowanie i weryfikacja merytoryczna dokumentów formalno-administracyjnych (umów, regulaminów, zarządzeń, procedur).

Wymagania na stanowisku:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: prawo, administracja,
• znajomość przepisów prawa zgodnych z zakresem obowiązków;
• preferowane posiadanie kilkuletniego doświadczenia w administracji, w tym w obszarze zamówień,
• umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• wysokie zdolności organizacyjne,
• dokładność i skrupulatność w działaniu,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• samodzielność w działaniu,
• biegła znajomość MS Office.


Dodano: 28 kwiecień 2021 godz. 14:02 Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych Czytaj dalej

Nabór na stanowiska w Pionie Technicznym

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska;

OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODŻUŻLANIA
Zadania:
- Obsługa urządzeń odżużlania
- Obsługa urządzeń odpopielania
- Obsługa urządzeń odpylania
- Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych
- Utrzymanie porządku
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe
- Doświadczenie w pracy przy przenośnikach taśmowych
- Odpowiedzialność
- Gotowość do pracy zmianowej

Dodano: 20 kwiecień 2021 godz. 12:43 Nabór na stanowiska w Pionie Technicznym Czytaj dalej

Nabór na stanowiska do 31.03.2021r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska

OPERATOR SPRZĘTU / OPERATOR SUWNICY
Zadania:
- Obsługa ładowarki kołowej
- Obsługa wózka widłowego
- Obsługa zamiatarki
- Obsługa suwnicy
- Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS
- Obsługa wagi samochodowej
- Prace pomocnicze
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe
- Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy powyżej 20 t
- Uprawnienia wózki jezdniowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem
- Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny
- Gotowość do pracy zmianowej


Dodano: 19 luty 2021 godz. 11:57 Nabór na stanowiska do 31.03.2021r. Czytaj dalej

Nabór na stanowisko Laborant / Laborantka

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na stanowisko
Laborant Laborantka


ZADANIA:
• Badania wody surowej, technologicznej, uzdatnionej i ciepłowniczej,
• Badania wód pochłodniczych i ścieków,
• Badania dowożonych odpadów komunalnych,
• Badania odpadów procesowych m.in. popiołów, pyłów


Obowiązki:
• Opracowanie procedur związanych z aktywnością laboratorium,
• Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych: m. in. znajomość metod miareczkowych, wagowych, ekstrakcji, instrumentalnych itp. • Wykonywanie badań właściwości paliwowych odpadów, m.in. wartość opałowa, zawartość chloru, siarki, skład morfologiczny odpadów itp.
• Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy,
• Przygotowywanie odczynników, • Umiejętność pracy ze sprzętem: AAS, CHS, kalorymetr, spektrofotometr, pH-metr, mętnościomierz, konduktometr, mineralizator,
• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
• Analiza wyników przeprowadzonych badań,
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie opracowywania danych i realizowania obowiązków wobec organów zewnętrznych,
• Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie poprawnego prowadzenia procesów technologicznych,
• Systematyczne raportowanie wyników badań, • Znajomość procedur postępowania z odpadami chemicznymi
• Archiwizacja wyników badań.

Dodano: 18 grudzień 2020 godz. 11:55 Nabór na stanowisko Laborant / Laborantka Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".