Aktualności

Nabór na stanowiska w Pionie Technicznym

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska;

OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODŻUŻLANIA
Zadania:
- Obsługa urządzeń odżużlania
- Obsługa urządzeń odpopielania
- Obsługa urządzeń odpylania
- Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych
- Utrzymanie porządku
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe
- Doświadczenie w pracy przy przenośnikach taśmowych
- Odpowiedzialność
- Gotowość do pracy zmianowej

Dodano: 20 kwiecień 2021 godz. 12:43 Nabór na stanowiska w Pionie Technicznym Czytaj dalej

Nabór na stanowiska do 31.03.2021r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska

OPERATOR SPRZĘTU / OPERATOR SUWNICY
Zadania:
- Obsługa ładowarki kołowej
- Obsługa wózka widłowego
- Obsługa zamiatarki
- Obsługa suwnicy
- Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS
- Obsługa wagi samochodowej
- Prace pomocnicze
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe
- Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy powyżej 20 t
- Uprawnienia wózki jezdniowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem
- Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny
- Gotowość do pracy zmianowej


Dodano: 19 luty 2021 godz. 11:57 Nabór na stanowiska do 31.03.2021r. Czytaj dalej

Nabór na stanowisko Laborant / Laborantka

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na stanowisko
Laborant Laborantka


ZADANIA:
• Badania wody surowej, technologicznej, uzdatnionej i ciepłowniczej,
• Badania wód pochłodniczych i ścieków,
• Badania dowożonych odpadów komunalnych,
• Badania odpadów procesowych m.in. popiołów, pyłów


Obowiązki:
• Opracowanie procedur związanych z aktywnością laboratorium,
• Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych: m. in. znajomość metod miareczkowych, wagowych, ekstrakcji, instrumentalnych itp. • Wykonywanie badań właściwości paliwowych odpadów, m.in. wartość opałowa, zawartość chloru, siarki, skład morfologiczny odpadów itp.
• Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy,
• Przygotowywanie odczynników, • Umiejętność pracy ze sprzętem: AAS, CHS, kalorymetr, spektrofotometr, pH-metr, mętnościomierz, konduktometr, mineralizator,
• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
• Analiza wyników przeprowadzonych badań,
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie opracowywania danych i realizowania obowiązków wobec organów zewnętrznych,
• Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie poprawnego prowadzenia procesów technologicznych,
• Systematyczne raportowanie wyników badań, • Znajomość procedur postępowania z odpadami chemicznymi
• Archiwizacja wyników badań.

Dodano: 18 grudzień 2020 godz. 11:55 Nabór na stanowisko Laborant / Laborantka Czytaj dalej

Oferty pracy w ZUO Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska:

OBCHODOWY BLOKU
Zadania:
- Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła
- Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny
- Raportowanie nadzorowanych procesów
Wymagania:
- Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem
- Odpowiedzialność
- Gotowość do pracy zmianowej

OBCHODOWY URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA
Zadania:
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków
- Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody
- Raportowanie nadzorowanych procesów
Wymagania:
- Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne
- Uprawnienia E ( 1.2, 1.9, 1.10, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem
- Odpowiedzialność
- Gotowość do pracy zmianowej

Dodano: 17 listopad 2020 godz. 14:26 Oferty pracy w ZUO Sp. z o.o. Czytaj dalej

Rekrutacja do 31.08.2020

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osób do pracy na następujące stanowiska:


OPERATOR BLOKU, zadania:
- Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
- Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
- Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,
- Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,
- Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
- Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,
- Raportowanie sterowanych procesów. -
Wymagania:
Wykształcenie wyższe energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w sterowaniu procesem produkcyjnym
- Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi,
- Odpowiedzialność,
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
- Gotowość do pracy zmianowej

OBCHODOWY BLOKU, zadania:
- Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
- Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
- Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
- Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
- Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
- Raportowanie nadzorowanych procesów
Wymagania:
. - Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
- Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
- Odpowiedzialność,
- Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
- Gotowość do pracy zmianowej.


Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.
• Gotowość do pracy zmianowej
OPERATOR SPRZĘTU - zadania:
Obsługa ładowarki kołowej,
- Obsługa wózka widłowego,
- Obsługa zamiatarki,
- Obsługa suwnicy,
- Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,
- Obsługa wagi,
- Prace pomocnicze.
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe,
- Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy powyżej 20 t,
- Uprawnienia wózki jezdniowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem,
- Prawo jazdy,
- Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
- Uprawnienia do obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanej z kabiny,
- Gotowość do pracy zmianowej.

OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODŻUŻLANIA , zadania:
- Obsługa urządzeń odżużlania,
- Obsługa urządzeń odpopielania,
- Obsługa urządzeń odpylania,
- Prowadzenie załadunku produktów spalania do urządzeń transportowych
- Utrzymanie porządku.
Wymagania:
- Wykształcenie zawodowe,
- Doświadczenie w pracy przy przenośnikach taśmowych,
- Uprawnienia E ( 2.6, 2.8, 2.10),
- Komunikatywność,
- Odpowiedzialność.
- Gotowość do pracy zmianowej

ELEKTROMONTER URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPIA , zadania:
- Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych i AKPiA,
- Wykonywanie przeglądów, prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
- Wykonywanie prac przełączeniowych.
Wymagania:
- Wykształcenie średnie o profilu elektrycznym, elektronicznym lub automatycznym,
- Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
- Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka, elektronika lub automatyka minimum 5 lat
- Dyspozycyjność

Dodano: 17 luty 2020 godz. 14:57 Rekrutacja do 31.08.2020 Czytaj dalej

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Dodano: 22 listopad 2019 godz. 15:00 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".