• Strona główna
  • Aktualności
  • Mieszkańcy Szczecina o Budowie Spalarni Odpadów na Ostrowie Grabowskim - raport końcowy z badania sondażowego.

Mieszkańcy Szczecina o Budowie Spalarni Odpadów na Ostrowie Grabowskim - raport końcowy z badania sondażowego.

Dodano: 12 lipiec 2011 godz. 18:32
,, Chcemy spalarni odpadów w Szczecinie, liczymy na pozytywne zmiany w związku z jej budową i nawet jeśli do końca nie wiemy gdzie powstanie, to i tak uważamy, ze usprawni wiele problemów związanych z tematyką gospodarowania odpadami'' - tak w wielkim skrócie można by podsumować badania przeprowadzone w dniach 12-27 stycznia 2011 na losowo dobranej próbie 1089 mieszkańców Szczecina.
art1_1024
Ponad 90 % spośród badanych mieszkańców Szczecina (93,5%) dostrzega problem odpadów i gospodarowania nimi. Można by powiedzieć, że temat odpadów dotyka nas wszystkich, bo proszę wskazać choćby jedno gospodarstwo domowe, które ich nie wytwarza.

art2_1024 Zdaniem badających w przeciągu dwóch lat podniosło się też zainteresowanie w tym temacie, jak i świadomość społeczna. Ale czy większa świadomość w konsekwencji przekłada się na zainteresowania stricte praktyczne - czyli co dalej z tymi odpadami? Sprawdźmy…prawie połowa badanych (46,3% respondentów) nie potrafi wskazać żadnego funkcjonującego składowiska śmieci (ani poprawnie, ani błędnie). Zdecydowana większość (69,1 % respondentów) nie wie, czy na terenie Miasta funkcjonuje jakieś składowisko odpadów, czy nie funkcjonuje. 30,8 % badanych wskazało prawidłową odpowiedź (czyli, że nie funkcjonuje).

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. i nakłada obowiązek zmniejszenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tak, aby do 2010 r. nie składowano więcej niż 35 % masy odpadów z 1995 r., do 2014 konieczne jest zmniejszenia masy składowanych odpadów do max. 85 %, zredukowanie liczby składowisk do max. 200 i osiągnięcie poziomu odzysku na zminimalizowanym poziomie 60 %. Od 1 stycznia 2010 Komisja Europejska nalicza Polsce kary w wys. 40 tys. Euro/dzień, które będziemy musieli wpłacić do kasy Unii, jeśli nie wywiążemy się z planu.


art3_1024 Od 2014 stawka kar za każdy dzień może się zwiększyć do 250 tys. Euro/ dzień.

Czy ta informacja funkcjonuje w świadomości lokalnej Szczecinian? 68,2 % mieszkańców, czyli znaczna część, jest świadoma konsekwencji z tytułu nie wywiązywania się z planów i nie spełniania wymogów unijnych. Pozytywne zdanie prezentuje 30,1 %, przeciwne 7,4 % a 4,8 % kategorycznie zaprzecza temu, by ciążyły na nas jakieś obowiązki.

Najbardziej optymalny pomysł na wywiązania się z tych planów to budowa Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, popularnie zwanego spalarnią.


art4_1024 O planach budowy spalarni w Szczecinie "coś tam słyszało" aż 74,3%, z czego prawie co 4 osoba (39,7%) prezentowała zdecydowane stanowisko w tej kwestii, czyli była przekonana, że taka inwestycja powstania, a z kolei co piąta osoba w ogóle nie wiedziała i nie słyszała (21% badanych).art5_1024 Kto jest za, a kto jest przeciw - czyli co Szczecinie myślą o inwestycji?

Zdecydowana większość ankietowanych, tj.: 84,6% wyraża aprobatę dla inwestycji, przeciwnicy to 6,5 % , niezdecydowani to około 10 % (8,9) . Zdecydowanie za budową spalarni jest ponad połowa respondentów (51,6.%) , co trzeci sprzyja jej umiarkowanie (33%).

Sporo niewiadomych wskazuje też wybór miejsca. Ponad połowa badanych Szczecinian (58,14%) nie wie w ogóle, gdzie ta inwestycja może powstać. Z puli osób, które wiedzą, 18 % jako pierwszą lokalizację podaje Pomorzany, późnij 8, 6 % Ostrów Grabowski - czyli tam, gdzie Zakład de facto zostanie wybudowany, niewielki odsetek typuje inne lokalizacje (w kolejności; Międzyodrze- Wyspa Pucka, za miastem, okolice Polic, tereny portowe, nad Odrą, Gumieńce, Kobylanka, Żydowce, Skolwin, okolice Dąbia, Lewobrzeże).art6_1024 Jakie są nasze oczekiwania w związku z budową?

Znaczna przewaga mieszkańców (72 % badanych ) liczy na poprawę czystości miasta, 17,4 % badanych nie wie na co może liczyć, a co 10 osoba nie dostrzega żadnej korelacji między budową Zakładu i czystością miasta. Liczymy na to , że wybudowana spalarnia rozwiąże problem odpadów (80% badanych), że jest w pełni bezpieczna (52,7% badanych) oraz zauważamy to, że nasz wkład w gospodarkę odpadami zaczyna się od segregacji śmieci (70% badanych) .


"Zdarza się to naprawdę rzadko, kiedy w badaniach społecznych uzyskuje się zdecydowane opinie w tak dużej grupie badawczej" - piszą autorzy badań (przypomnijmy - ponad 80 % pytanych Szczecinian popiera budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów).
A jednak się zdarzyło - wielkie TAK dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Zbieranie danych empirycznych zostało przeprowadzone w dniach 12 - 27 stycznia 2011 r. w formie sondażu telefonicznego przeprowadzonego wśród 1089 osób, z czego 58,2 % badanych stanowiły kobiety, a 41,8% mężczyźni.

Źródło:
"Mieszkańcy Szczecina o budowie spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim. Raport końcowy". Autorzy raportu: Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek, Grzegorz Kruszewski. Szczecin, luty 2011.

Cały raport dostępny na stronie: www.egos.pl

Tu powstanie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego:
art7_1024
Źródło: www.google.maps.pl
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".