Forum Beneficjentów

Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:22
5 grudnia 2012 roku w Koninie zostało powołane do życia Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Przystąpili do niego przedstawiciele wszystkich powstających instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania i Szczecina korzystający z dofinasowania w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Beneficjenci, którzy spotkali się w Koninie, podpisali Deklarację Wspólnego Działania oraz uchwalili Regulamin funkcjonowania Forum Beneficjentów.
Celem utworzenia Forum jest zintegrowane działanie Beneficjentów w zakresie:

1) Wymiany doświadczeń, przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji Projektów natury prawnej, organizacyjnej itp.;
2) Wspólnego występowania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących I i II stopnia w prawach związanych z realizowanymi Projektami;
3) Promowania realizowanych Projektów poprzez zawarcie w materiałach promocyjnych, oficjalnych wypowiedziach itp. informacji o pozostałych projektach.

Intencją, która przyświecała powstaniu Forum było wzajemne wspieranie się Beneficjentów na etapie realizacji Projektów poprzez wykorzystanie własnej wiedzy oraz doświadczenia. Forum Beneficjentów jest dobrowolną, nastawioną na wzajemną współpracę formą porozumienia, dla wszystkich sygnatariuszy oraz rozwiązaniem otwartym na nowych Beneficjentów Projektów Spalarniowych . Forum nie posiada osobowości prawnej, działa na zasadach wkładu dobrowolnego, jego członkowie pracują na zasadach partnerskich. W ramach swoich struktur organizacyjnych tworzą Prezydium składające się maksymalnie z 3 osób, któremu przewodniczy Koordynator Forum Beneficjentów. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w grudniu tego roku został wybrany Koordynator Forum Beneficjentów i jest nim Andrzej Drewniak - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Konińskiego (MAO).

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".