Aktualności

Mieszkańcy Szczecina o Budowie Spalarni Odpadów na Ostrowie Grabowskim - raport końcowy z badania sondażowego.

,, Chcemy spalarni odpadów w Szczecinie, liczymy na pozytywne zmiany w związku z jej budową i nawet jeśli do końca nie wiemy gdzie powstanie, to i tak uważamy, ze usprawni wiele problemów związanych z tematyką gospodarowania odpadami'' - tak w wielkim skrócie można by podsumować badania przeprowadzone w dniach 12-27 stycznia 2011 na losowo dobranej próbie 1089 mieszkańców Szczecina.
Dodano: 12 lipiec 2011 godz. 18:32 Mieszkańcy Szczecina o Budowie Spalarni Odpadów na Ostrowie Grabowskim - raport końcowy z badania sondażowego. Czytaj dalej

Umowa o dofinansowanie - podpisanie

Umowa o dofinansowanie - podpisanie
W dniu 30 maja 2011 r. w Szczecinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Małgorzatą Skuchę Zastępcę Prezesa Zarządu a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie reprezentowaną przez Pana Tomasza Lachowicza Prezesa Zarządu.
Dodano: 03 czerwiec 2011 godz. 12:43 Umowa o dofinansowanie - podpisanie Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".