Aktualności

Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 26 czerwca 2012 r. wpłynęło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie pismo Departamentu Kontroli Zamówień Współfinasowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych informujące o wynikach kontroli uprzedniej postępowania przetargowego na roboty budowlane pn. Kontrakt nr 1 - "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. N 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którymi ma ona obligatoryjny charakter w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, jeśli wartość zmówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro.
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie przeprowadzonego postępowania.
Przypomnijmy, że wartość kontrolowanego Projektu wynosi 711 415 215 PLN , natomiast wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdzający naruszeń stanowi pozytywne przejście ostatniej przeszkody natury formalnej i tym samym otwiera możliwość podpisania umowy z Wykonawcą.
Dodano: 28 czerwiec 2012 godz. 09:10 Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Czytaj dalej

Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta

Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta

Dnia 19 czerwca br. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów odbyło się spotkanie dot. prezentacji Projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
Dodano: 27 czerwiec 2012 godz. 14:02 Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta Czytaj dalej

Szczecin ma Wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu
11 kwietnia 2012 roku Komisja Przetargowa powołana przez ZUO Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę, który wybuduje Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" Jest nim Mostostal Warszawa S.A.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 666 198 796,10 PLN Brutto. Zakład powstanie na Ostrowie Grabowskim. Pierwsze odpady zostaną w nim zutylizowane w grudniu 2015 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zostało ogłoszono 26 sierpnia 2011 r. Otwarcie ofert miało miejsce 5 stycznia 2012 r. O kontrakt ubiegały się 4 przedsiębiorstwa:
1 Konsorcjum firm: Warbud SA (lider),VINCI Environnement SAS, VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
2 RAFAKO S.A.
3 Mostostal Warszawa S.A.
4 Konsorcjum firm: INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, ERBUD S.A

Dodano: 11 kwiecień 2012 godz. 14:10 Szczecin ma Wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Czytaj dalej

Aneks do Umowy o dofinansowanie - podpisany

W dniu 26 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu: " Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" realizowanego w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Zapisy aneksu dotyczą zmiany wysokości kosztów realizacji Projektu z 576 048 000 PLN do 711 415 215 PLN oraz zmiany kwoty wydatków kwalifikowanych z 319 095 549 PLN do 328 467 512 PLN.

Tym samym usunięta została ostatnia formalna przyczyna uniemożliwiająca uzyskanie większej kwoty pożyczki z Funduszu, a poczyniono kolejny krok w kierunku realizacji Projektu, czyli budowy Spalarni.
Dodano: 28 marzec 2012 godz. 08:55 Aneks do Umowy o dofinansowanie - podpisany Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2011

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2012 roku wybrała Spółkę Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o. o. do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zakładu za rok 2011 wraz z wydaniem opinii.
Dodano: 27 styczeń 2012 godz. 09:07 Wybór oferty na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2011 Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".