Aktualności

Forum Beneficjentów

5 grudnia 2012 roku w Koninie zostało powołane do życia Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Przystąpili do niego przedstawiciele wszystkich powstających instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania i Szczecina korzystający z dofinasowania w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Beneficjenci, którzy spotkali się w Koninie, podpisali Deklarację Wspólnego Działania oraz uchwalili Regulamin funkcjonowania Forum Beneficjentów.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:22 Forum Beneficjentów Czytaj dalej

Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka

Dnia 4 grudnia 2012 r. w siedzibie NOT-u na zaproszenie szczecińskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie powstającego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Informacje na temat planowanej inwestycji jak i cały proces technologicznego unieszkodliwiana odpadów dla zebranych z ramienia ZUO omówił inżynier Wilhelm Korejwo.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:14 Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi
"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2012 wraz z wydaniem opinii."

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2012 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
Dodano: 14 listopad 2012 godz. 09:10 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Czytaj dalej

Obligacje

W dniu 25 października 2012 r. doszło pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie do podpisania umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Program emisji obligacji zostanie uruchomiony w celu pozyskania przez emitenta środków pieniężnych na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, naliczanego w związku z realizacją Projektu pn. "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach wielokrotnych emisji, z możliwością ich rolowania, do maksymalnej kwoty 35.000.000,00 PLN, z okresem zapadalności do dnia 30 września 2016 r.
Dodano: 26 październik 2012 godz. 14:50 Obligacje Czytaj dalej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Informujemy, że decyzja z dnia 21 czerwca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" oraz decyzja z dnia 14 kwietnia 2011 r. o przeniesieniu decyzji z dnia 21 czerwca 2010 r. na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie jest opublikowana na stronie internetowej Zakładu w zakładce: Zamówienia Publiczne / Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Dodano: 24 październik 2012 godz. 12:32 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody Czytaj dalej

Z wizytą u sąsiadów

W dniu 18 sierpnia 2012 r. miał miejsce piknik integracyjny dla mieszkańców Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka, na którym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. uczestniczył zarówno jako sąsiad jak i jeden ze sponsorów.

Było to już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane przez Radę Osiedla i miało na celu zintegrowanie mieszkańców Osiedla Międzyodrza z mieszkańcami Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka
Zaproszenie przyjęli włodarze miasta, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Szczecin współpracujących z Radą Osiedla, Radni Miasta Szczecin oraz przedstawiciele straży pożarnej. Łącznie na pikniku, który miała miejsce na boisku Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka bawiło się około tysiąca osób.
Dodano: 28 wrzesień 2012 godz. 11:27 Z wizytą u sąsiadów Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".