Aktualności

Inwestycja bez tajemnic. Rozwiane wątpliwości radnych

Szczecińscy Radni podczas Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia RM , która odbyła się 21 marca br., dowiedzieli się na jakim etapie są przygotowania do budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w lipcu - inwestycja wchodzi w decydującą fazę.
Na pytania radnych odpowiadali Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz oraz Ekspert ds. Technicznych ZUO Wilhelm Korejwo. Największe zainteresowanie wzbudził harmonogram robót. Wykonawcy mają już zgodę na rozpoczęcie prac przygotowawczych, porządkowanie terenu czy grodzenie. Najpóźniej w lipcu ma być pozwolenie na budowę. Po tym rozpoczną się roboty budowlane, które potrwają do 2015 roku. Podzielone będą na kilka etapów. Obejmą między innymi palowanie oraz niezwykle trudną oraz precyzyjną budowę bunkrów. Bunkry będą musiały być osadzone głęboko w ziemi.
Dodano: 25 marzec 2013 godz. 15:00 Inwestycja bez tajemnic. Rozwiane wątpliwości radnych Czytaj dalej

Wyrób sobie własne zdanie...

Wyrób sobie własne zdanie...
Po publikacji artykułu z 21 marca 2013r. , który dotyczył procedury przetargowej na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów załączam korespondencję mailową, jaką w tej sprawie prowadził pracownik ZUO z przedstawicielką Inżyniera Kontraktu tj. profesjonalnej firmy zajmującej się konsultingiem, jak i wspieraniem inwestorów przy prowadzeniu dużych inwestycji
Dodano: 21 marzec 2013 godz. 09:58 Wyrób sobie własne zdanie... Czytaj dalej

Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej.

Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej.

Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy powstający na Ostrowie Grabowskim Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jest potrzebny i całkowicie bezpieczny - pozbył się ich po wykładzie Pana Wilhelma Korejwo, eksperta ds. technicznych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.
Dnia 15 marca 2013 roku, Pan Korejwo na zaproszenie organizatorów VI Konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu" w ramach 17. Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej ENERGIA na terenie hali MTS w Szczecinie, wygłosił prelekcję pt "Energetyczne wykorzystanie odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Szczecinie
Dodano: 20 marzec 2013 godz. 14:35 Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej. Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2012 roku wybrała Spółkę Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o. o. w Szczecinie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2012 wraz z wydaniem opinii.
Dodano: 20 grudzień 2012 godz. 11:56 Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Czytaj dalej

Forum Beneficjentów

5 grudnia 2012 roku w Koninie zostało powołane do życia Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Przystąpili do niego przedstawiciele wszystkich powstających instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania i Szczecina korzystający z dofinasowania w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Beneficjenci, którzy spotkali się w Koninie, podpisali Deklarację Wspólnego Działania oraz uchwalili Regulamin funkcjonowania Forum Beneficjentów.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:22 Forum Beneficjentów Czytaj dalej

Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka

Dnia 4 grudnia 2012 r. w siedzibie NOT-u na zaproszenie szczecińskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie powstającego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Informacje na temat planowanej inwestycji jak i cały proces technologicznego unieszkodliwiana odpadów dla zebranych z ramienia ZUO omówił inżynier Wilhelm Korejwo.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:14 Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".