Aktualności

Szczecin ma Wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu
11 kwietnia 2012 roku Komisja Przetargowa powołana przez ZUO Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę, który wybuduje Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" Jest nim Mostostal Warszawa S.A.
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 666 198 796,10 PLN Brutto. Zakład powstanie na Ostrowie Grabowskim. Pierwsze odpady zostaną w nim zutylizowane w grudniu 2015 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zostało ogłoszono 26 sierpnia 2011 r. Otwarcie ofert miało miejsce 5 stycznia 2012 r. O kontrakt ubiegały się 4 przedsiębiorstwa:
1 Konsorcjum firm: Warbud SA (lider),VINCI Environnement SAS, VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
2 RAFAKO S.A.
3 Mostostal Warszawa S.A.
4 Konsorcjum firm: INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, ERBUD S.A

Dodano: 11 kwiecień 2012 godz. 14:10 Szczecin ma Wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Czytaj dalej

Aneks do Umowy o dofinansowanie - podpisany

W dniu 26 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu: " Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" realizowanego w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Zapisy aneksu dotyczą zmiany wysokości kosztów realizacji Projektu z 576 048 000 PLN do 711 415 215 PLN oraz zmiany kwoty wydatków kwalifikowanych z 319 095 549 PLN do 328 467 512 PLN.

Tym samym usunięta została ostatnia formalna przyczyna uniemożliwiająca uzyskanie większej kwoty pożyczki z Funduszu, a poczyniono kolejny krok w kierunku realizacji Projektu, czyli budowy Spalarni.
Dodano: 28 marzec 2012 godz. 08:55 Aneks do Umowy o dofinansowanie - podpisany Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2011

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2012 roku wybrała Spółkę Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o. o. do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zakładu za rok 2011 wraz z wydaniem opinii.
Dodano: 27 styczeń 2012 godz. 09:07 Wybór oferty na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2011 Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2011 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2011 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
Dodano: 05 styczeń 2012 godz. 14:34 Zaproszenie do złożenia oferty Czytaj dalej

Otwarcie ofert

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu
5 stycznia 2012 roku o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota 474 874 903,79 PLN brutto.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:


1 Konsorcjum firm:
1) Warbud SA (lider)
2) VINCI Environnement SAS
3) VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
Oferowana cena: 656 522 955,00 PLN

2 RAFAKO S.A.
Oferowana cena: 731 727 000,00 PLN

3 Mostostal Warszawa S.A.
Oferowana cena 666 198 796,10 PLN

4 Konsorcjum firm:
1) INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH
2) ERBUD S.A.
Oferowana cena 737 129 563,85 PLN

Wykonawcy oświadczyli, że przedmiot zamówienia wykonają w terminie 1250 dni od podpisania umowy oraz zaoferowali udzielenie gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.

Dodano: 05 styczeń 2012 godz. 14:33 Otwarcie ofert Czytaj dalej

Szczecin zbuduje spalarnię

Szczecin zbuduje spalarnię
Ruszył przetarg, który może być wart nawet 0,5 mld zł. Inwestycję wesprze Bruksela.

Kraków, Bydgoszcz, Białystok - te miasta niedawno ogłaszały przetargi na budowę spalarni śmieci w sumie za ponad 1,6 mld zł. Dołącza do nich Szczecin, który do 2015 r. chce postawić zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (czyli dawnego województwa). Przedsięwzięcie pochłonie 482 mln zł netto.
Dodano: 30 sierpień 2011 godz. 11:44 Szczecin zbuduje spalarnię Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".