Aktualności

Z wizytą u sąsiadów

W dniu 18 sierpnia 2012 r. miał miejsce piknik integracyjny dla mieszkańców Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka, na którym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. uczestniczył zarówno jako sąsiad jak i jeden ze sponsorów.

Było to już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane przez Radę Osiedla i miało na celu zintegrowanie mieszkańców Osiedla Międzyodrza z mieszkańcami Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka
Zaproszenie przyjęli włodarze miasta, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Szczecin współpracujących z Radą Osiedla, Radni Miasta Szczecin oraz przedstawiciele straży pożarnej. Łącznie na pikniku, który miała miejsce na boisku Ogrodów Działkowych Wyspa Pucka bawiło się około tysiąca osób.
Dodano: 28 wrzesień 2012 godz. 11:27 Z wizytą u sąsiadów Czytaj dalej

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Budowy Zakładu

W dniu 18 lipca 2012 r. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, została podpisana umowa z Mostostalem Warszawa S.A. tj. Wykonawcą budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Umowę, w obecności Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin, Mariusza Kądziołki - Wiceprezydenta Miasta Szczecin, prof. Stefana Berczyńskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUO Sp. z o.o. i innych, licznych gości reprezentujących Gminę Miasto Szczecin i Mostostal Warszawę S.A. podpisali; Tomasza Lachowicz - Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz Andrzej Sitkiewicz Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A i Robert Korzeniowski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Handlowy Mostostal Warszawa S. A.
Dodano: 20 lipiec 2012 godz. 12:27 Podpisanie Umowy z Wykonawcą Budowy Zakładu Czytaj dalej

Streszczenie - Raport o odziaływaniu na środowisko

Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Tekst jednolity wraz z uzupełnieniem - streszczenie
Dodano: 03 lipiec 2012 godz. 11:34 Streszczenie - Raport o odziaływaniu na środowisko Czytaj dalej

Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 26 czerwca 2012 r. wpłynęło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie pismo Departamentu Kontroli Zamówień Współfinasowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych informujące o wynikach kontroli uprzedniej postępowania przetargowego na roboty budowlane pn. Kontrakt nr 1 - "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. N 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którymi ma ona obligatoryjny charakter w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, jeśli wartość zmówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro.
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie przeprowadzonego postępowania.
Przypomnijmy, że wartość kontrolowanego Projektu wynosi 711 415 215 PLN , natomiast wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdzający naruszeń stanowi pozytywne przejście ostatniej przeszkody natury formalnej i tym samym otwiera możliwość podpisania umowy z Wykonawcą.
Dodano: 28 czerwiec 2012 godz. 09:10 Informacja o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Czytaj dalej

Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta

Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta

Dnia 19 czerwca br. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów odbyło się spotkanie dot. prezentacji Projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
Dodano: 27 czerwiec 2012 godz. 14:02 Prezentacja Projektu w siedzibie Beneficjenta Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".