Oświadczenie ZUO ws odstąpienia Mostostalu Warszawa od umowy

Dodano: 14 czerwiec 2016 godz. 14:48
Dziś rano Mostostal Warszawa SA oświadczył, że odstępuje od kontraktu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Podane w pisemnym uzasadnieniu przyczyny odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzuca jako niezasadne i wzywa Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu i wznowienia robót.EcoGenerator w budowie, czerwiec 2016Pierwszy z podanych przez Mostostal Warszawa (Wykonawcę) powodów odstąpienia od kontraktu dotyczy gwarancji zapłaty wynagrodzenia - zdaniem Mostostalu ma ona fikcyjny charakter. ZUO informuje, że zgodnie z żądaniem Mostostalu, dostarczyło w terminie wymaganą gwarancję, która w opinii Spółki jest zgodna z przepisami i właściwie zabezpiecza wynagrodzenie Wykonawcy kontraktu.
Drugi powód dotyczy rzekomego braku współdziałania ZUO z Wykonawcą, szczególnie w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. ZUO podkreśla, że współpraca z Wykonawcą była i nadal jest możliwa - lecz w granicach prawa. Inżynier Kontraktu (w imieniu ZUO rolę tę pełni firma Sweco) odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu ścieków, ponieważ jest ona sprzeczna z tzw. decyzją środowiskową, a tym samym z obowiązującym prawem.
W ocenie zarządu ZUO oświadczenie Mostostalu Warszawa SA o odstąpieniu od umowy nie ma mocy prawnej. W związku z tym ZUO wezwał Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu i wznowienia robót.
Na dziś stan zaawansowania prac na budowie szczecińskiej spalarni wynosi ok. 80 proc. Niezależnie do dalszych działań Mostostalu Warszawa władze Szczecina i zarząd ZUO zdeterminowane są, aby doprowadzić budowę spalarni do końca.
Zapraszam na konferencję prasową z udziałem Pana Tomasza Lachowicza Prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Konferencja odbędzie się na terenie budowy (Ostrów Grabowski, ulica Przejazd) w środę (15 czerwca). Zainteresowanych dziennikarzy proszę o przybycie pod bramą wjazdową na teren budowy o godz. 15.


Wojciech Jachim
rzecznik prasowy ZUO Szczecin
Tel. 66 00 21 127, wjachim@zuo.szczecin.pl

Mostostal - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
onedrive.live.com/redirWięcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 88 69 065
Tel. 91 50 66 200
E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".