Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora

Dodano: 18 grudzień 2015 godz. 13:16
Komunikat Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Szczecin 18 grudnia 2015

Termin oddania do użytku szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych został wydłużony do dnia 10 grudnia 2016 roku. Odpowiedni aneks do kontraktu podpisali wczoraj prezesi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Mostostalu Warszawa.

Według umowy z 18 lipca 2012 roku między Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów a Mostostalem Warszawa spalarnia powinna rozpocząć pracę 20 grudnia 2015 roku.
W toku realizacji projektu Wykonawca napotkał na przeszkody, których przyczyn - jak uznały strony aneksu - nie można było przewidzieć i nie były one zależne od Wykonawcy.
Są to:
• konieczność przeprojektowania pompowni wody technologicznej (w związku z obniżeniem poziomu wody w Duńczycy);
• problemy formalno-prawne związane z budową przyłącza elektrycznego dla spalarni;
• zalanie wykopu pod bunkier odpadów (kwiecień 2014);
• konieczność przeprojektowania oczyszczalni ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę strony ustaliły, że termin wykonania kontraktu zostanie wydłużony do dnia 10 grudnia 2016 roku.
Jednocześnie zdecydowano o wyłączeniu z robót kontraktowych Mostostalu Warszawa przyłącza elektrycznego wraz z linią przesyłu i stacją transformatorową. ZUO zrealizuje te zadania samodzielnie. W związku z tym wartość kontraktu została pomniejszona o 2,735 mln zł netto.
Strony zobowiązały się do dołożenia najwyższej staranności celem wykonania kontraktu w terminie w szczególności zintensyfikowania robót, zwiększenia potencjału realizacyjnego i wprowadzenia systemu dwuzmianowego na budowie.
Aneks podpisali wczoraj w Warszawie prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz oraz prezes zarządu Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski.
Wydłużenie terminu projektu do 10 grudnia 2016 nie wpłynie na wysokość unijnej dotacji otrzymanej przez ZUO Szczecin na budowę spalarni. Już w lutym 2015 roku Ministerstwo Środowiska (czyli tzw. Instytucja Pośrednicząca) zgodziło się na wydłużenie realizacji inwestycji do końca 2016 roku.


Wojciech Jachim
Rzecznik prasowy ZUO Szczecin
Tel. 66 00 21 127, wjachim@zuo.szczecin.pl


Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".